Magazino de KEJ / 청년회 잡지

Korea Esperanto-Junularo dumlonge eldonadis sian gazeton ‘Verda Voĉo’ ĝis 2016 kun diversaj enhavoj po du monatoj. De 2017, Verda Voĉo ŝanĝis sian nomon al Nova Verda Voĉo akceptante la formon de magazino kun propra temo po ĉiu volumo. Nova Verda Voĉo eldoniĝas ĉiusomere.

한국 에스페란토 청년회는 오래 전부터 2016년까지 다양한 내용을 담은 기관지 Verda Voĉo를 2개월에 1회 발행해 왔습니다. 2017년부터 Verda Voĉo는 Nova Verda Voĉo로 이름을 바꾸고 매 호마다 고유한 주제가 있는 잡지 형태로 바뀌었습니다. ova Verda Voĉo는 매 여름마다 발행됩니다.

La magazino disvastiĝas presite unue kaj post kelkaj monatoj publikiĝas rete per PDF-dosiero. Por legi pasintaj volumoj, bonvolu alklaki [jen].

잡지는 먼저 출력된 형태로 배포되며 몇 개월 뒤에 PDF 형태로 웹을 통해 공개됩니다. 지난 호를 읽으시려면 [여기]를 눌러 주세요.

Se vi havas opinon pri ĝi aŭ volas montri vian artikolon, bonvolu alklaki [jen].

잡지에 대해 의견이 있으시거나 게시하고 싶은 기사가 있으시면 [여기]를 눌러주세요.